دوشنبه 05 فروردین 1398 | الاثنين 19 رجب 1440 | Monday 25 March 2019 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70208  
تعداد محصولات:   120529  


 RSS 2.0
نمایش محصول
مشخصات محصول

نام محصول: پارچه كشباف
نام قانونی شرکت: رنگرزي پشم گل حصار
نام تجاری شرکت:
صنعت: پوشاک
زیر صنعت: توليد پوشاک به استثناي پوشاک از پوست خزدار
تاریخ ورود: 1397/12/22
بروز رسانی: 1397/12/22
دیگر محصولات شرکت
نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده