آب باريك (83)
آبادان (139)
آباده (59)
آباده طشک نی ریز (0)
آبدانان (10)
آبیک (10)
آجر سفال و صنايع وابسته (0)
آرادان (12)
آراسنج (44)
آزادشهر (15)
آستارا (14)
آستانه (5)
آستانه اشرفیه (43)
آشتيان (29)
آغاجاري (0)
آق قلا (193)
آمل- امامزاده عبدالله (252)
آونگان(قروه) (4)
ابرکوه (23)
ابهر 2 (49)
ابهر 3 (3)
اراك (144)
اردبيل 1 (301)
اردبيل 2 (303)
اردستان (11)
اردکان (62)
ارسنجان (3)
اروميه 1 (139)
اروميه 2 (227)
اروميه 3 (45)
استهبان (15)
اسد آباد (16)
اسفراین (23)
اسفیدواجان (460)
اسكو (0)
اسلام آباد غرب (63)
اسلام آباد غرب 2 (17)
اشترجان (211)
اشتهارد (1539)
اشنويه (20)
اصفهان- (21)
افتر (0)
اقليد-1 (22)
اقليد-2 (0)
الشتر (2)
الیگودرز صنعتی (3)
اميركبير (اراك4) (0)
امیدیه (17)
امیرکبیرکاشان (84)
انار (8)
انديمشك (94)
اندیمشک 2 (6)
انگوران (7)
اهر (9)
اهرم (0)
اهواز 1 (197)
اهواز 2 (165)
اهواز 3 (110)
اهواز 4 (49)
اوره نطنز (27)
ايبك آباد (110)
ايرانشهر (39)
ايرانشهر كارگاهي (2)
ايوانكي (285)
ایذه (28)
ایلام (191)
ایوان (25)
بابکان (42)
بابلسر (30)
بابلکنار (53)
باغملک (15)
بافت (19)
بافق (15)
بانه (6)
بجستان (4)
بجنورد (56)
بجنورد2(بيدك) (57)
برازجان (52)
بردسير (9)
برمشور (0)
بروجرد 1 (53)
بروجرد 2 (0)
بروجن (129)
بزرگ شیراز (1333)
بستان آباد (40)
بستان آباد 2 (1)
بستک (48)
بشل (137)
بعثت (0)
بلداجي (14)
بلده نور (1)
بم (99)
بن (9)
بناب (46)
بناب 2 (0)
بند پی بابل (102)
بندر انزلي (143)
بندر ترکمن (11)
بندر ريگ (20)
بندر گز (67)
بندرامام خمینی (5)
بندرخمیر (15)
بندرعباس 1 (92)
بندرعباس 2 (68)
بندرلنگه (46)
بهبهان (74)
بهرام آباد (0)
بهشهر (57)
بوشهر 1 (22)
بوشهر 2 (123)
بوعلي2 (293)
بوعلی (213)
بوکان (88)
بيرجند (157)
بيلوردي (27)
بينالود (45)
بیجار (30)
بیرجند2 (1)
بیستون (142)
پارس آباد (22)
پارسيان (37)
پاوه (18)
پرند (325)
پل سفید-شورمست (37)
پلدختر (0)
پيرانشهر (174)
پيشوا (13)
تالش (61)
تايباد (5)
تبريز 1 - شهيد رجائي (254)
تبريز 2 - شهید سلیمی (361)
تبريز 3 - سعيد آباد (96)
تبريز 4 - سهند (19)
تبريز 5 - سرمايه گذاري خارجي (82)
تخصصي آب (10)
تخصصي روي (85)
تخصصي سراميك مرند (5)
تخصصي صنايع ساختماني تبريز (59)
تربت جام (25)
تربت حيدريه1و2 (34)
تركمانچاي (0)
تشنيز (15)
تفت (120)
تفت2 (12)
تکاب (7)
تويسركان (18)
تويسركان2 (0)
تیاب (2)
تیران وکرون (30)
جاجرم (4)
جلفا (0)
جمشید آباد آمل (30)
جهان آباد ميبد (140)
جهرم (40)
جونقان (13)
جوين (5)
جویبار (65)
جی (605)
جیرفت 2 (87)
جیرفت1 (145)
چابهار (5)
چاراويماق (0)
چالدران (12)
چالوس (36)
چرمشهر (0)
چرمشهر-قزقان (54)
چرمشهروسالاریه (356)
چشمه قصابان - بهاران (123)
چناران1و2 (230)
حکیمیه (6)
حیدریه (29)
خارج از شرک تکاب/ناحیه (0)
خارج از شهرک ارومیه/ناحیه  (0)
خارج از شهرک بوکان/ناحیه (0)
خارج از شهرک پیرانشهر/ناحیه (0)
خارج از شهرک تکاب/ناحیه (0)
خارج از شهرک خوی/ناحیه (0)
خارج از شهرک سردشت/ناحیه (0)
خارج از شهرک سلماس/ناحیه (0)
خارج از شهرک شاهیندژ/ناحیه (0)
خارج از شهرک ماکو/ناحیه (0)
خارج از شهرک مهاباد/ناحیه (0)
خارج از شهرک میاندوآب/ناحیه (0)
خارج از شهرک نقده/ناحیه (0)
خاش (10)
خدابنده (15)
خرشک (7)
خرم آباد 2 (121)
خرم آباد 3 (2)
خرم آباد1 (39)
خرمبيد (241)
خرمدره (28)
خرمدشت (48)
خرمشهر (61)
خصوصي اسكان (1)
خصوصي توسعه و عمران ميانه (0)
خصوصي چرمسازان چرمشهر تبريز (0)
خصوصي غرب تبريز (0)
خضراء(کرمان 2) (320)
خلخال (32)
خليج فارس (20)
خمين (63)
خمینی شهر (10)
خوارزمي (97)
خوانسار (27)
خورموج (1)
خوي (185)
خيام (نيشابور) (304)
خيرآباد (258)
داراب (23)
دامغان (68)
درگز (8)
دره شهر (23)
دریاسر لنگرود (4)
دریایی بوشهر (2)
دزفول 1 (104)
دزفول 2 (11)
دزفول 3 (17)
دستگرد امامزاده (10)
دلوار (1)
دليجان (181)
دهدشت (24)
دهق (95)
دهگلان (38)
دهلران (40)
دودانگه (7)
دورود (17)
دورود 2 (0)
دير (1)
ديلم (6)
رامشار (0)
رامشه (47)
رامهرمز (18)
راميان (7)
راور (6)
راوندکاشان (104)
رزن (28)
رستمكلاء  (16)
رشت(سفیدرود) (127)
رفسنجان1 (72)
رفسنجان2 (3)
رنگسازان (207)
روانسر (58)
رودان (16)
رودسر (25)
زابل (31)
زاگرس (10)
زاهدان (164)
زاهدان-كامبوزيا (103)
زاهدان-منطقه كارگاهي (383)
زاويه (59)
زرند1 (51)
زرند2 (0)
زرنديه (0)
زرین دشت (پارسيان2) (0)
زنجان 1 (423)
زنجان 2 (88)
ساری 2 (42)
ساری1 (207)
سامان 1 (25)
سامان 2 (42)
ساوه (3)
سبزوار1و2 (97)
سپهرآبادشهرضا (54)
سپيدان-1 (45)
سپيدان-2 (5)
سپيددشت (6)
سراب (28)
سرابله (6)
سراوان (11)
سرباز (1)
سرپل ذهاب (58)
سرخه (14)
سردشت (56)
سروستان (17)
سفيددشت (23)
سقز (77)
سگزی (413)
سلفچگان (118)
سلماس (187)
سلمانشهر (100)
سمنان (499)
سمیرم (1)
سنقر (43)
سنگ اليگودرز (24)
سنگ سربيشه (0)
سنگ نیریز (119)
سنندج 1 (205)
سنندج 3 (64)
سه راه مبارکه (299)
سوسنگرد (15)
سيرجان 1 (191)
سيرجان 2 (75)
سیاهکل (46)
شادگان (21)
شازند (0)
شال (0)
شاهرود (104)
شاهيندژ (51)
شبستر (41)
شجاع آبادنطنز (3)
شفت (63)
شكوهيه (1249)
شمس آباد (1119)
شهربابك (18)
شهرك بزرگ (93)
شهرك شماره 3 بجنورد (0)
شهرك كارگاهي (4)
شهركرد (219)
شهرک صنعتی ده حسن (250)
شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ (489)
شهميرزاد (1)
شوش (36)
شوشتر (80)
شوشتر 2 (1)
شیروان (36)
صحنه (12)
صدوق (38)
صفادشت (251)
صنايع پايين دستي پتروشيمي تبريز (0)
صنايع كارگاهي اميركبير (432)
صنایع دریایی بندرعباس (22)
صنعتی تعاونی صنایع پروفیل آلومینیوم (123)
صومعه سرا (63)
طارم (8)
طبس (22)
طوس 1-2-3-4 (949)
عباس آباد (1605)
عبدل آباد (0)
عجب شیر (6)
عطار (3)
علویجه (98)
علی آباد (528)
علی آباد کتول (57)
غذائي بهار (35)
غرق آباد (1)
فاروج (10)
فجر (3)
فرادنبه (5)
فرامان (290)
فرخ شهر (12)
فردوس (39)
فرمهين (14)
فريمان (13)
فسا (57)
فن آوري خودرو تبريز (54)
فناوري (1)
فناوري الکترونيک و صنايع غذايي اروميه (3)
فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی (60)
فولاد (14)
فيروزآباد-1 (54)
فيروزآباد-2 (15)
فیروزکوه (282)
قاين (33)
قروه (30)
قصرشیرین (17)
قنوات (ثامن الائمه) (9)
قوچان 1 (86)
قوچان 2 (1)
كارگاهي آبادان (37)
كاسپين (110)
كاشمر1(بردسكن ) (17)
كاشمر2 (40)
كامياران (31)
كردكوي (27)
كليبر (0)
كنارك (44)
كنگاور (63)
كهنوج (20)
كوثر (6)
کاغذ کنان (2)
کاویان 1-2 (168)
کجور (2)
کرمان 1 (147)
کرمان3 (21)
کرمانشاه (108)
کمیجان (11)
کنگان (3)
کوهپایه (44)
کوهدشت (1)
کوهرنگ (3)
کیاسر (22)
گچساران (68)
گراش (7)
گرگان 2 (29)
گرگان 3 (1)
گرگان1 (9)
گرمسار (81)
گرمي (12)
گل آرا (6)
گلپایگان (68)
گمبرون (5)
گناباد (69)
گناوه (0)
گنبد (77)
گوشلوندان فومن (6)
گيلانغرب (38)
لار (123)
لاریجان (11)
لالجين (82)
لامرد (18)
لاهیجان (32)
لردگان (23)
لنگرود (24)
لوشان (80)
ليا (319)
ليكك (2)
ماسال (4)
ماشین سازی (مشهد4) (211)
ماکو (149)
مامونیه (132)
مانه و سملقان (10)
ماهشهر (41)
ماهنشان (9)
مجتمع صنعتي آران و بيدگل (35)
مجتمع صنعتی ورنامخواست (5)
مجتمع کارگاهی آستانه (4)
مجتمع کارگاهی رشت (16)
مجتمع کارگاهی صومعه سرا (1)
محلات (93)
محمدآبادمرغ (22)
محمود آباد - حسين آباد (526)
محمودآباد (117)
محمودآباد-تشبندان (56)
مراغه (25)
مراغه 2 (0)
مراوه تپه (2)
مرزي قصرشيرين (0)
مرند (52)
مرند 2 (0)
مرودشت (39)
مسجد سليمان (54)
مشگين شهر (29)
مشهد (كلات ) (486)
ملاير1 (53)
ملاير2 - خوشه صنعتي مبلمان و منبت (94)
ملكان (2)
ملوسجان (13)
منتظريه (189)
منصوركنده (91)
منطقه صنعتی اصفهان (96)
منطقه صنعتی برخوارومیمه (1)
منطقه صنعتی حبیب آباد (4)
منطقه صنعتی خوانسار (4)
منطقه صنعتی درچه (3)
منطقه صنعتی دهاقان (12)
منطقه صنعتی دولت آباد (37)
منطقه صنعتی شهرضا (8)
منطقه صنعتی فریدونشهر (8)
منطقه صنعتی کاشان (18)
منطقه صنعتی گز (2)
منطقه صنعتی گلپایگان (5)
منطقه صنعتی مبارکه (8)
منطقه صنعتی محمدآباد قهاب (10)
منطقه صنعتی نایین (2)
منطقه صنعتی نجف آباد (57)
منطقه صنعتی هرند (2)
منطقه صنعتی وزوان (6)
منطقه ويژه اقتصادي لرستان (14)
منطقه ویژه اقتصادی یزد (23)
مهاباد (127)
مهديشهر (5)
مهران (20)
مهریز (130)
مورچه خورت (299)
مياندوآب (145)
ميانه 1 (40)
ميبد2 (1)
میانه 2 (0)
میمه (42)
میناب (9)
مینودشت (33)
نجف آباد1 (198)
نصیرآباد (410)
نظرآباد (88)
نقده (70)
نکا (33)
نهاوند (30)
نهبندان (13)
نوبران (24)
نور-چمستان (64)
نورآباد (40)
نورآباد 1 (0)
نوشهر (7)
نيريز-1 غديرگه (6)
نيريز-2 (6)
نیکشهر (3)
هرسین (13)
هرند (11)
هشترود (9)
هفشجان (26)
هندیجان (0)
هیدج (46)
ورزقان (1)
ويان (80)
ياسوج 1 (70)
ياسوج 2 (36)
ياسوج 3 (88)
يزد مهر (0)
یزد (542)