جستجوی پیشرفته
 
غذايي و آشاميدني‌ (19270)
توتون و تنباکو (2)
منسوجات (بجز پوشاک) (3552)
پوشاک (4997)
دباغي، چرم، کيف، چمدان و کفش (676)
چوب و محصولات چوبي (بجز مبل) (2265)
کاغذ و محصولات کاغذي (3958)
کک و فرآورده‌هاي حاصل از نفت (629)
مواد و محصولات شيميايي (11824)
لاستيک و پلاستيک (7812)
کاني غير فلزي (15392)
فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...) (3541)
فلزي فابريکي(مصنوعات فلزی) (11639)
ماشين‌ آلات و تجهيزات (7476)
ماشين ‌آلات دفتري و حسابداري (143)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي (4423)
راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی (249)
ابزار پزشکي، اپتيکي و ساعت (772)
وسايل نقليه موتوري (793)
ساير تجهيزات حمل و نقل (1319)
مبلمان و ساير مصنوعات (1628)
بازیافت (104)
کامپيوتر و فعاليت‌هاي وابسته (1845)
تحقيق و توسعه (306)
سایر فعالیتهای کسب و کار (6136)
آموزش (196)