جستجوی پیشرفته
 
غذايي و آشاميدني‌ (21275)
توتون و تنباکو (2)
منسوجات (بجز پوشاک) (3716)
پوشاک (5099)
دباغي، چرم، کيف، چمدان و کفش (730)
چوب و محصولات چوبي (بجز مبل) (2536)
کاغذ و محصولات کاغذي (4153)
کک و فرآورده‌هاي حاصل از نفت (729)
مواد و محصولات شيميايي (13315)
لاستيک و پلاستيک (8259)
کاني غير فلزي (16490)
فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...) (4082)
فلزي فابريکي(مصنوعات فلزی) (12515)
ماشين‌ آلات و تجهيزات (8009)
ماشين ‌آلات دفتري و حسابداري (161)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي (4716)
راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی (276)
ابزار پزشکي، اپتيکي و ساعت (857)
وسايل نقليه موتوري (895)
ساير تجهيزات حمل و نقل (1316)
مبلمان و ساير مصنوعات (1732)
بازیافت (153)
کامپيوتر و فعاليت‌هاي وابسته (1915)
تحقيق و توسعه (306)
سایر فعالیتهای کسب و کار (6820)
آموزش (196)