جستجوی پیشرفته
 
غذايي و آشاميدني‌ (12295)
توتون و تنباکو (6)
منسوجات (بجز پوشاک) (2976)
پوشاک (1746)
دباغي، چرم، کيف، چمدان و کفش (977)
چوب و محصولات چوبي (بجز مبل) (1528)
کاغذ و محصولات کاغذي (1635)
کک و فرآورده‌هاي حاصل از نفت (435)
مواد و محصولات شيميايي (7058)
لاستيک و پلاستيک (4523)
کاني غير فلزي (8520)
فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...) (3414)
فلزي فابريکي(مصنوعات فلزی) (7385)
ماشين‌ آلات و تجهيزات (3151)
ماشين ‌آلات دفتري و حسابداري (76)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي (2076)
راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی (159)
ابزار پزشکي، اپتيکي و ساعت (313)
وسايل نقليه موتوري (456)
ساير تجهيزات حمل و نقل (511)
مبلمان و ساير مصنوعات (743)
بازیافت (126)
کامپيوتر و فعاليت‌هاي وابسته (480)
تحقيق و توسعه (191)
سایر فعالیتهای کسب و کار (5102)
آموزش (87)