جستجوی پیشرفته
 
غذايي و آشاميدني‌ (13076)
توتون و تنباکو (7)
منسوجات (بجز پوشاک) (3088)
پوشاک (1788)
دباغي، چرم، کيف، چمدان و کفش (1022)
چوب و محصولات چوبي (بجز مبل) (1721)
کاغذ و محصولات کاغذي (1716)
کک و فرآورده‌هاي حاصل از نفت (467)
مواد و محصولات شيميايي (7508)
لاستيک و پلاستيک (4702)
کاني غير فلزي (9116)
فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...) (3734)
فلزي فابريکي(مصنوعات فلزی) (7800)
ماشين‌ آلات و تجهيزات (3298)
ماشين ‌آلات دفتري و حسابداري (82)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي (2181)
راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی (173)
ابزار پزشکي، اپتيکي و ساعت (329)
وسايل نقليه موتوري (483)
ساير تجهيزات حمل و نقل (521)
مبلمان و ساير مصنوعات (779)
بازیافت (140)
کامپيوتر و فعاليت‌هاي وابسته (489)
تحقيق و توسعه (193)
سایر فعالیتهای کسب و کار (5599)
آموزش (87)