جستجوی پیشرفته
 
غذايي و آشاميدني‌ (12646)
توتون و تنباکو (7)
منسوجات (بجز پوشاک) (3007)
پوشاک (1763)
دباغي، چرم، کيف، چمدان و کفش (979)
چوب و محصولات چوبي (بجز مبل) (1623)
کاغذ و محصولات کاغذي (1666)
کک و فرآورده‌هاي حاصل از نفت (441)
مواد و محصولات شيميايي (7209)
لاستيک و پلاستيک (4571)
کاني غير فلزي (8764)
فلزات اساسي(آهن، فولاد، مس و ...) (3503)
فلزي فابريکي(مصنوعات فلزی) (7515)
ماشين‌ آلات و تجهيزات (3186)
ماشين ‌آلات دفتري و حسابداري (78)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي (2111)
راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی (160)
ابزار پزشکي، اپتيکي و ساعت (319)
وسايل نقليه موتوري (463)
ساير تجهيزات حمل و نقل (512)
مبلمان و ساير مصنوعات (750)
بازیافت (130)
کامپيوتر و فعاليت‌هاي وابسته (482)
تحقيق و توسعه (191)
سایر فعالیتهای کسب و کار (5320)
آموزش (87)